Hvad er Gestaltterapi?

 Gestaltterapi er psykoterapi, der er baseret på et eksistentielt livssyn. 

Hvert enkelt menneske er unikt og har et personligt ansvar for sin egen eksistens og måde at leve på. Vi har altid et valg, og vi har ansvar for vores valg. 

Formålet med terapien er at øge din opmærksomhed og bevidsthed – din awareness – på sider af dig selv, din måde at være i verden på, dine værdier og dine valg.

Gestaltterapi arbejder ud fra et holistisk eller helhedsorienteret livssyn, som mener, at krop og psyke er forbundet. 

Gestaltterapien er fænomenologisk, dvs. den tager udgangspunkt i 'det, der er', og sådan som du oplever det 'her og nu'. Det kan både være dine tanker, dine følelser, og hvad du mærker i din krop, som f.eks. varme i brystet eller knugen i maven. Kroppen afspejler det, du siger. På denne måde er gestaltterapien også oplevelsesorienteret. 

Gestaltterapi lægger vægt på relationen. Det vil sige, at det, der sker i mødet mellem klient og terapeut, er en væsentlig del af terapien. Terapeuten er ikke-tolkende over for klienten og møder klienten 'der, hvor han/hun er'. Respektfuldt, omsorgfuldt, nærværende og autentisk.